Wywiad, opracowanie, monitorowanie, praca doradcy zawodowego z uczestnikami wrzesień 2016 – listopad 2017
Poradnictwo indywidualne, praca doradcy zawodowego z uczestnikami październik 2016 - listopad 2017
Poradnictwo indywidualne, praca psychologa z uczestnikami październik 2016 - listopad 2017
Pośrednictwo pracy październik 2016 - listopad 2017
Realizacja kursów październik 2016 - listopad 2017
Realizacja bonów na zasiedlenie grudzień 2016 – listopad 2017
Realizacja staży grudzień 2016 – sierpień 2017

Do góry

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych